CHUỖI AHA CAFE TUYỂN DỤNG (THÁNG 11/2018)

Tuyển dụng Hệ thống AHA Cafe ( Tháng 11/2018 ) AHA Cafe đang mở rộng tuyển dụng các vị trí cho hệ thống cửa hàng gồm: ✅ Quản Lý Cửa Hàng. ✅ Giám Sát Ca. ✅ Pha Chế Barista ✅ Thu Ngân. ✅ Chạy Bàn. ✅ Bảo vệ.
--Xem thêm--